Útnézőben, -avatóban

Szerdai, a megye Aradtól távolabb eső községeiben tett, az útépítéseket ellenőrző munkalátogatásán azt nyilatkozta Nicolae Ioţcu megyei tanácselnök, hogy az országúti infrastruktúrának egyenletesen kell fejlődnie. 

Nem kétséges, hiszen méltánytalan, hogy az akaratukon kívül „peremvidékre” szorult lakosok járhatatlan (finomítsunk: nehezen járható) utakon közlekedjenek. De hát aligha titok, hogy – bár a húsz-harminc év előtti állapotokhoz képest a fő- és mellékutak tekintetében hatalmas az előrelépés – ma is vannak nagyon rossz községi (sőt megyei) útjaink, a falvak utcái pedig sokfelé távolról sincsenek a lakosok által joggal elvárt szinten. Egy igazi áttöréshez nagyon sok pénzre lenne szükség, amivel pillanatnyilag nem rendelkezik az ország, számos, gazdasági szempontból gyenge községe pedig saját erőből évtizedek alatt sem lenne képes a kívánatos infrastruktúra kiépítésére.

A megyei tanács segít, ahol és amennyit tud, saját alapjaiból próbálja meg (a másodlagos fontosságú) megyei, községi utak rendbehozásának finanszírozását. A megyei tanácselnök tegnapelőtt Bârsa, Karánd és Bél községekben nézte meg, hogyan használták fel a jórészt megyei alapokból biztosított összegeket útépítésre.

Bârsa községben ez alkalommal került sor a Luguzău és Hodiş falvak között összeköttetést teremtő 2,68 km-es – a Bârsa, Selénd, Tauc, sőt Ternova lakosai számára fontos – útszakasz felavatására, amely, Avram Ciev polgármester szerint, jelentős megvalósítás, hiszen sok közlekedőnek könnyíti meg a mindennapjait. A megyei tanács 1,9 millió lejt fordított e munkálatra. A tanácselnök biztosította a község lakóit, hogy a jövő évi költségvetésbe belefoglalják újabb négy kilométeren az aszfaltburkolat felújítását.

Karándon a vendégek a helység utcáin kis híján két kilométeres szakaszon folyó munkákat nézték meg – a jövő évre is áthúzódó munkálatoknak, mondta Pavel Cialma polgármester, úgy a 40 százalékánál tartanak.   

Bél községben Ioţcu tanácselnök hét korszerűsített, összesen három kilométer hosszúságú községbeli utca felavatásán vett részt. A községközpontban eddig öt kilométernyi útszakaszt korszerűsítettek, jövőre pedig újabb három kilométeren folytatódik a felújítás. Pavel Ţica béli polgármester elismerte: ezeket az összesen 700 ezer lejbe kerülő munkálatokat (amelyben benne van a Tăgădău–Beneşti közötti, idén felújított másfél kilométeres útszakasz is) semmiképpen nem tudták volna saját erőből felvállalni, a megyei tanács félmillió lejes támogatása nélkül.

Nicolae Ioţcu szerint a megkezdett munkálatokhoz nyújtott megyei támogatásnak is köszönhetően 2016-ra a polgárok „jelentős mértékű javulást” tapasztalnak majd a megyei utakon való közlekedés tekintetében.

Nyugati Jelen