Pedagógiai asszisztens munkakör

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013. 09. 02 - 2014. 06. 30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodapedagógus irányítása mellett segíti a nevelőmunkát, részt vesz a gondozási és nevelési feladatok ellátásában. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, büntetlen előélet, cselekvőképesség