Óvodai dajka munkakör

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Dajkai feladatok ellátása: gyermekgondozási és takarítási feladatok, munkaköri leírás szerint. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:Középfokú képesítés, dajka szakképesítés, büntetlen előélet, cselekvőképesség