Az RMDSZ nem fogadja el a rossz minőségű terelőutat

Alig egy héttel ezelőtt adta át hivatalosan Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala a Pusztadaróc és a Lázári felé vezető utakat összekötő terelőútat. Amint azt olvasóinknak jeleztük, a kivitelezés minőségével jelentős problémák adódtak, ezt pedig a városi tanács RMDSZ-es frakciója sem hagyta szó nélkül. Közleményét az alábbiakban változtatás nélkül közétesszük.

Nem fogadjuk el a terelőúton végzett rossz minőségű munkálatokat!

Úgy tűnik, hogy a szatmári városvezetés elfeledkezett a kampányígéretekről és a „nem vesszük át a rossz minőségű munkálatokat" típusú szlogenekről, legalábbis ezt mutatja a realitás: a DN19A-DJ194-es utakat összekötő, múlt héten átadott terelőút minőségét a helyszínen vizsgálva, komoly minőségi problémák tárulnak fel.

A város számára kiemelten fontos, az RMDSZ-es városvezetés által kezdeményezett, költségvetésbe beemelt és leszerződtetett terelőút vállalhatatlan minőségben készült el annak ellenére, hogy a beruházásban 29.500 lej lett elkülönítve építkezési szakfelügyeletre, szaktanácsadásra. Ez az összeg garantálhatta volna, hogy egy külsős szakember felügyelje a tervezés és kivitelezés közti összhangot, a kivitelezési minőség szakszerű betartását.

Ahogyan a mellékelt dokumentumban is látható, a helyszínen készített képek tanúsítják az átvett munkálatok rossz minőségét:

  • Az út egyenes nyomvonalának be nem tartása: a tervekben szereplő hosszú, egyenes szakaszok helyett a kivitelező kígyózó, hullámos aszfaltfelületet készített.
  • Nagymértékű egyenetlenségek hosszanti és keresztirányban: szabad szemmel is láthatóak.
  • Alig telt el 3 nap az út megnyitása óta, máris láthatóak olyan jelek, melyek szerint balesetveszélyes helyzetet teremthet az elvégzett munka rossz minősége.
  • A szatmári RMDSZ városi tanácsosai nem fogadják el a közpénzek ily módon történő haszontalan elköltését a városvezetés figyelmetlenségéből vagy hozzá nem értéséből adódóan, ez a hozzáállás veszélyezteti egy Szatmárnak kiemelten fontos projekt kivitelezését.
  • A Polgármester úr által többször is hangoztatott kijelentés szellemében, mely szerint „nem lesz több rossz minőségű munkálat Szatmárnémetiben" az RMDSZ-es városi tanácsosok felszólítják a polgármestert, hogy vizsgálja ki a rossz minőségű kivitelezés okait, annak felelőseit, és állítsa meg a beruházással kapcsolatotos  számlák kifizetését a kivitelező felé.

szatmar.ro